Ungkapan algebra yang melibatkan operasi asas aritmetik

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Membuat generalisasi tentang pendaraban berulang ungkapan algebra
  2. Mendarab dan membahagi ungkapan algebra yang mengandungi satu sebutan