Pemboleh ubah dan ungkapan algebra

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menggunakan huruf untuk mewakilkan kuantiti yang tidak diketahui nilai. Seterusnya menyatakan sama ada pemboleh ubah itu mempunyai nilai yang tetap atau nilai yang berubah dengan memberi justifikasi
  2. Menerbitkan ungkapan algebra berdasarkan ungkapan aritmetik yang mewakili suatu situasi
  3. Menentukan nilai ungkapan algebra apabila nilai pemboleh ubah diberi dan membuat perkaitan dengan situasi yang sesuai
  4. Mengenal pasti sebutan dalam suatu ungkapan algebra. Seterusnya menyatakan pekali yang mungkin bagi sebutan algebra
  5. Mengenal pasti sebutan serupa dan sebutan tidak serupa
  6. Menambah dan menolak dua atau lebih ungkapan algebra
Live tuition recordings
Recording
Ungkapan Algebra

Tutor: Sir Nizam

Rabu 22 Jun 2022 08:00 pm
Recording
UNGKAPAN ALGEBRA

Tutor: Cikgu Najmuddin

Rabu 01 Jun 2022 08:00 pm
Latihan untuk topik ini