Matematik

Bab 3 : Pecahan, Perpuluhan dan Peratus

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Matematik
Dalam bab ini, anda akan belajar tentang pecahan, perpuluhan dan peratusan. Anda akan belajar cara mengenal pasti pecahan wajar sebagai sebahagian daripada satu keseluruhan dan menyatakan pecahan setara untuk pecahan wajar yang melibatkan penyebut hingga 10.

Anda juga akan belajar cara menyatakan sifar titik sifar satu hingga sifar titik sembilan sembilan dalam angka dan perkataan, dan mewakili perpuluhan dengan seratus grid persegi.

Selain itu, anda akan belajar cara menamakan dan menyebut peratusan, mengecam simbol peratusan dan mewakili pecahan perseratus dalam perpuluhan dan peratusan. Pada akhir bab ini, anda akan memahami hubungan antara pecahan, perpuluhan dan peratusan.
Eksperimen
Video
Padanan Pecahan
Bahasa Melayu Bahasa Inggeris
Video
Bina Pecahan
Bahasa Melayu Bahasa Inggeris
Video
Pecahan : Nombor Bercampur
Bahasa Melayu Bahasa Inggeris
Video