Sains

Bab 7 : Elektrik

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Sains
Dalam bab ini, kita akan belajar tentang elektrik. Kita akan mulakan dengan memahami apa itu litar elektrik.
Litar elektrik ialah laluan yang membolehkan elektrik mengalir.
Kita akan belajar tentang komponen yang berbeza dalam litar elektrik, seperti sel kering, mentol dan suis.
Kita juga akan mempelajari tentang fungsi komponen ini dalam litar elektrik yang lengkap.
Menjelang akhir bab ini, kita akan dapat mengenal pasti dan menerangkan bahagian berlainan litar elektrik.
Topik dalam bab ini
Nota Ringkas