Matematik

Bab 8 : Pengurusan Data

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Matematik
Dalam bab ini, kita akan belajar tentang pengurusan data. Kami akan mengumpul, mengelaskan dan menyusun data berdasarkan situasi kehidupan sebenar. Kami juga akan belajar cara membaca dan mendapatkan maklumat daripada piktograf. Akhir sekali, kita akan mempraktikkan kemahiran menyelesaikan masalah dengan menyelesaikan masalah yang melibatkan situasi harian. Mari berseronok belajar tentang pengurusan data!