Sains

Bab 5 : Pemeliharaan dan Pemuliharaan

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Sains
Dalam bab ini, kita akan belajar tentang pemeliharaan dan pemuliharaan untuk mengekalkan alam semula jadi yang seimbang.
Pemeliharaan bermaksud melindungi haiwan dan tumbuhan daripada bahaya atau kemusnahan.
Pemuliharaan bermaksud menggunakan sumber dengan bijak dan tidak membazirkannya.
Kita akan membincangkan mengapa penting untuk memelihara dan memulihara haiwan dan tumbuhan.
Kita juga akan menghasilkan idea tentang cara kami boleh membantu memelihara dan memuliharanya, seperti menanam pokok, mengitar semula dan mengurangkan pencemaran.
Menjelang akhir bab ini, kita akan memahami kepentingan menjaga alam sekitar kita dan tindakan yang boleh kita lakukan untuk membuat perubahan.
Live tuition recordings
Recording
Preservation and Conservation

Tutor: Tcer Iman

Rabu 07 Dec 2022 08:00 pm
Recording
Exercises and Practices

Tutor: Tcer Iman

Rabu 02 Nov 2022 08:00 pm