Matematik

Bab 8 : Sukatan Serakan Data Tak Terkumpul

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Matematik
Dalam bab ini, kita akan belajar tentang ukuran serakan untuk data tidak terkumpul. Penyerakan merujuk kepada cara penyebaran atau penyebaran data. Kita akan belajar tentang ukuran serakan yang berbeza, seperti julat, sisihan min dan sisihan piawai. Kita juga akan mempelajari cara membandingkan dan mentafsir serakan dua atau lebih set data menggunakan plot batang-dan-daun dan plot titik. Pada akhir bab ini, kita akan dapat membuat kesimpulan berdasarkan penyebaran data.
Live tuition recordings
Recording
Sukatan Serakan Data Tak Terkumpul ( Set Soalan SPM

Tutor: Cikgu Maria

Selasa 11 Oct 2022 08:00 pm
Recording
Sukatan Serakan Data Tak Terkumpul (Teknik menjawab set soalan?

Tutor: Cikgu Maria

Selasa 04 Oct 2022 08:00 pm
Recording
Sukatan Serakan Data Tak Terkumpul (Varians & Sisihan Piawai)

Tutor: Cikgu Maria

Selasa 27 Sep 2022 08:00 pm
Recording
Sukatan Serakan Data Tak Terkumpul

Tutor: Cikgu Maria

Selasa 20 Sep 2022 08:00 pm