Geografi

Bab 10 : Teknologi Hijau

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Geografi
Dalam bab ini, kita akan mempelajari tentang teknologi Hijau. Kita akan memahami konsep teknologi hijau dan kepentingannya dalam melindungi alam sekitar. Kita juga akan mempelajari tentang ciri-ciri produk teknologi hijau, seperti cekap tenaga dan mesra alam. Dengan mempelajari bab ini, kita akan memperoleh pengetahuan tentang bagaimana teknologi hijau boleh menyumbang kepada pembangunan mampan dan membantu mengurangkan pencemaran dan memulihara sumber.
Topik dalam bab ini
Nota Ringkas