Asas Sains Komputer

Bab 3 : Algoritma

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Asas Sains Komputer
Dalam bab Algoritma, kamu akan belajar cara membuat langkah-langkah yang teratur untuk menyelesaikan masalah.

Kamu akan belajar menulis pseudokod dan melukis carta alir yang melibatkan ulangan dan gabungan pelbagai pilihan dan ulangan. Kamu juga akan belajar menulis pseudokod dan melukis carta alir pelbagai pilihan dalam penyelesaian masalah.

Dengan memahami algoritma, kamu dapat menyelesaikan masalah dengan lebih mudah dan teratur.
Topik dalam bab ini
Nota Ringkas