Pendidikan Islam

Bab 4 : Feqah

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Pendidikan Islam
Bab 'Feqah' dalam Pendidikan Islam membincangkan konsep ibadah dan jenis-jenis hukum dalam Islam.

Pelajar akan mempelajari tentang Bersuci (Thaharah) dan jenis najis serta cara menyucikannya. Mereka juga akan belajar tentang Istinjak, Wuduk, Mandi Wajib dan Solat.

Pelajar perlu memahami pentingnya bersuci sebelum melakukan ibadah seperti solat dan cara-cara untuk menyucikan diri dari najis.

Mereka juga perlu memahami tatacara solat dan jenis-jenis hukum dalam Islam seperti fardhu, sunat, haram dan makruh. Pelajar perlu mengamalkan ilmu ini dalam kehidupan seharian mereka untuk menjadi seorang Muslim yang baik.
Latihan untuk bab ini