Senarai semua buku teks digital yang disediakan secara percuma oleh Kementerian Pendidikan Malaysia melalui platform Google Drive.

Sila log masuk ke akaun Google Classroom @moe-dl.edu.my anda (dapatkan dari guru sekolah) terlebih dahulu sebelum memuat turun buku.
# Subjek Muat Turun
1 Al Adab Wa Al Balaghah KBDKBT
2 Al Manahij Al-‘Ulum Al Islamiyah KBDKBT
3 Al Syariah KBDKBT
4 Al Lughah Al Arabiah Al Mu’asirah KBDKBT
5 Asas Kelestarian MPEI
6 Bahasa Tamil KSSM (Part 1) KSSM (Part 2)
7 Bahasa Melayu KSSM (Part 1) KSSM (Part 2) KSSM (Part 3) KSSM (Part 4) KSSM (Part 5) KSSM (Part 6) KSSM (Part 7) KSSM (Part 8) KSSM (Part 9) KSSM (Part 10) KSSM (Part 11) KSSM (Part 12) KSSM (Part 13) KSSM (Part 14)
8 Bahasa Arab KSSM
9 Bahasa Semai KSSM
10 Bahasa Cina KSSM
11 Bahasa Kadazandusun KSSM
12 Bahasa Iban KSSM
13 Biologi KSSM (BM) KSSM (Part 1 EN) KSSM (Part 1 EN)
14 English KSSM
15 Ekonomi KSSM MPEI
16 Elektronik KSSM (Part 1) KSSM (Part 2)
17 Fizik KSSM (BM) KSSM (EN)
18 Geografi KSSM
19 Grafik Komunikasi Teknikal KSSM MPEI
20 Kimia KSSM (BM) KSSM (EN)
21 Maharat Al Quran KBDKBT
22 Matematik KSSM (BM) KSSM (EN)
23 Matematik Aliran Kemahiran MPAK
24 Matematik Tambahan KSSM (EN) Part 1 KSSM (EN) Part 2 KSSM (EN) Part 3 KSSM (EN) Part 4 KSSM (EN) Part 5 KSSM (BM) Part 1 KSSM (BM) Part 2 KSSM (BM) Part 3 KSSM (BM) Part 4 KSSM (BM) Part 5
25 Mekanikal KSSM (Part 1) KSSM (Part 2) KSSM (Part 3)
26 Perniagaan KSSM MPEI
27 Pertanian MPEI
28 Pendidikan Al Quran Dan Al Sunnah KSSM
29 Pendidikan Syariah Islamiah KSSM
30 Produksi Seni Persembahan KSSM
31 Pendidikan Moral KSSM
32 Pendidikan Moral Aliran Kemahiran MPAK
33 Pendidikan Muzik KSSMPK
34 Pendidikan Islam KSSM
35 Pendidikan Seni Visual KSSM
36 Pengajian Kejuruteraan Awam KSSM MPET
37 Pendidikan Jasmani Dan Pendidikan Kesihatan KSSM
38 Pengajian Keusahawanan KSSM
39 Prinsip Perakaunan KSSM MPEI
40 Reka Bentuk Interactive MPEI
41 Reka Cipta KSSM MPEI
42 Sains KSSM (Part 1 BM) KSSM (Part 2 BM) KSSM (Part 1 EN) KSSM (Part 2 EN)
43 Sains Komputer MPEI
44 Sains Rumah Tangga MPEI
45 Sains Sukan MPEI
46 Sains Tambahan KSSM (BM) KSSM (EN)
47 Sejarah Pengurusan Seni KSSM
48 Seni 2D MPEI
49 Sejarah KSSM (Part 1) KSSM (Part 2)
50 Tasawwur Islam KSSM
51 Usul Al Din KBDKBT

Buku untuk tahun-tahun lain boleh didapati melalui pautan berikut: