Malay
BAHASA MELAYU TAHUN 1 TEMA 3, UNIT 7 : TELITINYA RIZAL (BUKU TEKS MUKA SURAT 40, 41, 42)
Contributor : Cikgu Masitah Hayati Report this Video
Chapter : Kemahiran Membaca
Chapter : Membaca, memahami, dan menaakul bahan untuk mendapatkan; (i) kosa kata (ii) idea tersurat (iii) idea tersirat
Year 1 Bahasa Melayu
View all videos for Bahasa Melayu Year 1
Related videos