Malay
ASAS SAINS KOMPUTER TING.3 : BAB 1 PEMBANGUNAN ATURCARA (ANALISIS MASALAH)
Contributor : Cikgu Durratul Report this Video
Chapter : Konsep Asas Pemikiran Komputasional
Topic : Pembangunan Atur Cara
Form 3 Asas Sains Komputer
View all videos for Asas Sains Komputer Form 3
Related videos
Multi-Level Quiz Sets

Assess yourself by staged practices

Register for a free Pandai account now