Malay
BONGKAR MUDAHNYA MENULIS KARANGAN BAHAGIAN C TAHAP DUA #BMUPSR #tipscemerlangUPSR
Contributor : CHANNEL BAHASA MALAYSIA CIKGU JEE Report this Video
Chapter : Kemahiran Menulis
Chapter : Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun
Year 6 Bahasa Melayu
View all videos for Bahasa Melayu Year 6
Related videos