Malay
Kimia Tingkatan 4 KSSM Bab 6 - Asid, Bes dan Garam | Pengenalan Kepada Asid (Bahagian 1)
Contributor : Cikgu Kwee Report this Video