Merumus dan mengaplikasikan iktibar daripada peristiwa Perjanjian Hudaibiyah
Merumus dan mengaplikasikan iktibar daripada perkembangan Islam pada zaman Rasulullah S.A.W. selepas pembukaan Kota Mekah
Merumus dan mengaplikasikan iktibar daripada peristiwa hajjatul wada
Merumus dan mengaplikasikan iktibar daripada peristiwa kewafatan Rasulullah S.A.W.