Meyakini dan membuktikan Allah bersifat basar
Meyakini dan membuktikan Allah bersifat kalam
Memahami dan meyakini nama Allah 'Al-Hasib' sebagai pegangan dan benteng dalam kehidupan harian
Memahami dan meyakini nama Allah 'zul jalali wal ikram' sebagai pegangan dan benteng dalam kehidupan harian
Memahami dan mengenalpasti konsep syirik sebagai benteng dalam kehidupan harian
Memahami dan meyakini perkara-perkara sam'iyyat