Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul
Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca