Kata Majmuk

 
 • Kata majmuk adalah gabungan dua kata atau lebih perkataan yang membawa maksud tertentu.
 • Terdapat tiga bentuk kata majmuk, seperti:
  • Kata Majmuk Bebas
  • Kata Majmuk Istilah Khusus
  • Kata Majmuk Kiasan (peribahasa)
 
12.1  Kata Majmuk Bebas

 

 • Berikut merupakan kata majmuk bebas:
gambar rajah kuning langsat
biru laut jalan raya
luar biasa merah muda
tengah hari jam tangan
kapal terbang nasi minyak
bandar raya bom tangan
alat tulis meja tulis
terima kasih kipas angin

 

 • Kata majmuk bebas ini juga termasuklan gelaran, seperti Perdana Menteri, Ketua Menteri, Raja Muda, Duta Besar, Naib Canselor, Profesor Madya, Penolong Pendaftar, Setiausaha Politik, Ketua Setiausaha Negara.
 
12.2  Kata Majmuk Istilah Khusus
 
 • Kata majmuk istilah khusus adalah seperti contoh berikut:-

garis pusat kertas kerja
pita suara darah panas
model linear mata pelajaran
segi tiga batu kapur
atur cara kemas kini
kanta lekap reka bentuk

 

 
12.3  Kata Majmuk Kiasan
 
 • Kata majmuk kiasan ini terdiri daripada peribahasa (simpulan bahasa). Contoh dapat dilihat melalui senarai berikut:
kaki ayam pilih kasih
duit kopi anak emas
kaki bangku buah hati
buah tangan manis mulut
makan angin berat tangan

 

 
12.4  Kata Majmuk Mantap
 
 • Kata majmuk mantap dieja sebagai satu perkataan.
antarabangsa kerjasama
beritahu olahraga
bumiputera matahari
jawatankuasa setiausaha
kakitangan sukarela
pesuruhjaya tanggungjawab
tandatangan warganegara
suruhanjaya pilihanraya