Imbuhan

 

 

 • Imbuhan ialah proses penambahan pada kata dasar.
 • Imbuhan terbahagi kepada dua jenis iaitu:
  • Imbuhan Awalan
  • Imbuhan Akhiran

 

10.1  Imbuhan Awalan

 

 • Imbuhan awalan merujuk kepada penambahan ilmu di hadapan suatu kata dasar.
 • Contoh imbuhan awalan ialah:
  •  Imbuhan Awalan Contoh Perkataan Contoh Ayat
    ber- ber + kebun = berkebun Datuk sedang berkebun.
   mem- mem + basuh = membasuh Ramli membasuh pakaian di dobi.
   pen- pen + toreh = penoreh Pak Karim bekerja sebagai penoreh getah.
   di- di + sepak = disepak Bola itu disepak Haikal.
   pem- pem + bantu = pembantu Pembantu klinik itu berpakain putih.
   me- me + masak = memasak Ibu sedang memasak di dapur.
   ter- ter + pilih = terpilih Shahril terpilih sebagai pelajar cemerlang.

    

 
10.2  Imbuhan Akhiran

 

 • Imbuhan akhiran merujuk kepada penambahan imbuhan di belakang suatu kata dasar.
 • Contoh imbuhan akhiran ialah:
  • Imbuhan Akhiran  Contoh Perkataan Contoh Ayat
   -an lukis + an Lukisan itu sangat cantik.
   -i sudah + = sudahi Saya sudahi ucapan ini dengan terima kasih.
   -kan kemas + kan = kemaskan Tolong kemaskan bilik adik.
   -wan juta + wan = jutawan Jutawan itu sangat kaya.
   -man budaya + man = budayaman Azah Aziz merupakan budayawan yang terkenal.
   -wati olahraga + wati = olahragawati Olahragawati itu menang pingat emas.
   -ita biduan + ita = biduanita Misha Omar seorang biduanita yang terkenal.