05: Kata Majmuk

5 Kata Majmuk
 
DEFINISI
Kata majmuk merupakan gabungan dua kata atau lebih perkataan yang membawa maksud tertentu.
 
 
Kata Majmuk Bebas
 
DEFINISI
Kata majmuk bebas terdiri daripada dua kata dasar yang dirangkaikan untuk membentuk satu perkataan baharu yang ditulis secara terpisah.
 
Contoh-contoh kata majmuk bebas:
 

gambar rajah

biru laut

luar biasa

kapal terbang

bandar raya

alat tulis

terima kasih

kuning langsat

jalan raya

merah muda

jam tangan

nasi minyak

bom tangan

kipas angin

 

Kata majmuk bebas ini juga termasuklan gelaran, seperti Perdana Menteri, Ketua Menteri, Raja Muda, Duta Besar, Naib Canselor, Profesor Madya, Penolong Pendaftar, Setiausaha Politik, Ketua Setiausaha Negara.

 
Kata Majmuk Istilah Khusus
 
DEFINISI
Kata majmuk istilah khusus terdiri daripada kata yang digunakan untuk merujuk kepada istilah-istilah tertentu dalam sesuatu bidang ilmu.
 

Kebiasaanya, kata ini digunakan dalam bidang Sains, Matematik dan Geografi. 

Contoh-contoh kata majmuk istilah khusus:

 

garis pusat

reka bentuk

kanta lekap

atur cara

segi tiga

model linear

pita suara

kertas kerja

mata pelajaran

batu kapur

kemas kini

reka bentuk

darah panas

 
Kata Majmuk Kiasan
 
DEFINISI
Kata majmuk kiasan terdiri daripada dua dasar kata yang membentuk peribahasa (simpulan bahasa).
 
Contoh-contoh kata majmuk kiasan:
 

duit kopi

kaki ayam

kaki bangku

buah tangan

makan angin

pilih kasih

buah hati

anas emas

berat tangan

manis mulut

 
Kata Majmuk Mantap
 
DEFINISI
Kata majmuk mantap terdiri daripada dua perkataan tunggal yang dieja secara rapat dan membentuk perkataan baru
 
Contoh-contoh kata majmuk mantap:
 
Perkataan tunggal Kata majmuk mantap
antara + bangsa antarabangsa
beri + tahu beritahu
bumi + putera bumiputera
jawatan + kuasa jawatankuasa
kaki + tangan kakitangan
pesuruh + jaya pesuruhjaya
kerja + sama kerjasama
mata + hari matahari
tanggung + jawab tanggungjawab
warga + negara warganegara