Kata Majmuk

 
 • Kata Majmuk merupakan proses merangkaikan dua kata dasar atau lebih yang membawa makna yang tertentu.
 • Terdapat tiga bentuk kata majmuk, seperti:
  • Kata Majmuk yang terdiri daripada rangkai kata bebas.
  • Kata Majmuk berbentuk istilah khusus.
  • Kata Majmuk berbentuk kiasan (peribahasa).
 
12.1  Kata Majmuk

 

 • Terdapat tiga bentuk kata majmuk, seperti:
  • Kata Majmuk yang terdiri daripada rangkai kata bebas.
  • Kata Majmuk berbentuk istilah khusus.
  • Kata Majmuk berbentuk kiasan (peribahasa).
 • Berikut merupakan Kata Majmuk yang terdiri daripada rangkai kata bebas.
  • Gambar rajah
  • Biru laut
  • Luar biasa
  • Tengah hari
  • Bandar raya
  • Alat tulis
  • Terima kasih
  • Kipas angin
 • Kata Majmuk yang terdiri daripada rangkai kata bebas ini juga termasuklan gelaran, seperti Perdana Menteri, Ketua Menteri, Raja Muda, Duta Besar, Naib Canselor, Profesor Madya, Penolong Pendaftar, Setiausaha Politik, Ketua Setiausaha Negara.
 • Kata Majmuk berbentuk istilah khusus adalah seperti contoh berikut:
  • Garis pusat
  • Pita suara
  • Model linear
  • Segi tiga
  • Kanta lekap
  • Darah panas
  • Reka bentuk
 • Kata Majmuk berbentuk kiasan ini terdiri daripada peribahasa (simpulan bahasa). Contohdapat dilihat melalui senarai berikut:
  • Kaki ayam
  • Buah tangan
  • Makan angin
  • Berat tangan
  • Buah hati
  • Pilih kasih
 • Terdapat kata majmuk berbentuk ejaan yang telah mantap seperti:
  • Antarabangsa
  • Bumiputera
  • Sukarela
  • Warganegara
  • Pilihanraya
  • Tanggungjawab
  • Matahari

 

 
12.2  Pengandaan Kata Majmuk
 
 • Penggandaan kata majmuk melibatkan penggandaan unsur pertama sesuatu kata sahaja. 
 • Contohnya:

 

Tunggal Jamak
Alat tulis Alat-alat tulis
Gambar rajah Gambar-gambar rajah
Balai raya Balai-balai raya
Suku kata Suku-suku kata
Garis pusat Garis-garis pusat
Kapal terbang Kapal-kapal terbang
Menteri Besar Menteri-menteri besar
 • Penggandaan yang melibatkan bentuk yang telah mantap; penggandaannya melibatkan keseluruhan unsur.

 • Contohnya:

Tunggal Jamak
Pesuruhjaya Pesuruhjaya-pesuruhjaya
Warganegara Warganegara-warganegara
Tandatangan Tandatangan-tandatangan
Jawatankuasa Jawatankuasa-jawatankuasa
Setiausaha Setiausaha-setiausaha

 

12.3  Pengimbuhan Kata Majmuk
 • Kata Majmuk yang menerima imbuhan awalan atau akhiran sahaja, ejaannya tetap terpisah.
 • Contohnya:
  • Campur aduk - bercampur aduk
  • Ambil alih - Mengambil alih
  • Daya serap - Daya serapan
  • Ulang kaji - Mengulang kaji
 • Kata majmuk yang menerima imbuhan apitan, ejaannya dieja secara bercantum. 
  • Campur adyuk - Mencampuradukkan
  • Ambil alih - Pengambilalihan
  • Daya serap - Kedayaserapan
  • Ulang kaji - Pengulangkajian
 

Kata Majmuk

 
 • Kata Majmuk merupakan proses merangkaikan dua kata dasar atau lebih yang membawa makna yang tertentu.
 • Terdapat tiga bentuk kata majmuk, seperti:
  • Kata Majmuk yang terdiri daripada rangkai kata bebas.
  • Kata Majmuk berbentuk istilah khusus.
  • Kata Majmuk berbentuk kiasan (peribahasa).
 
12.1  Kata Majmuk

 

 • Terdapat tiga bentuk kata majmuk, seperti:
  • Kata Majmuk yang terdiri daripada rangkai kata bebas.
  • Kata Majmuk berbentuk istilah khusus.
  • Kata Majmuk berbentuk kiasan (peribahasa).
 • Berikut merupakan Kata Majmuk yang terdiri daripada rangkai kata bebas.
  • Gambar rajah
  • Biru laut
  • Luar biasa
  • Tengah hari
  • Bandar raya
  • Alat tulis
  • Terima kasih
  • Kipas angin
 • Kata Majmuk yang terdiri daripada rangkai kata bebas ini juga termasuklan gelaran, seperti Perdana Menteri, Ketua Menteri, Raja Muda, Duta Besar, Naib Canselor, Profesor Madya, Penolong Pendaftar, Setiausaha Politik, Ketua Setiausaha Negara.
 • Kata Majmuk berbentuk istilah khusus adalah seperti contoh berikut:
  • Garis pusat
  • Pita suara
  • Model linear
  • Segi tiga
  • Kanta lekap
  • Darah panas
  • Reka bentuk
 • Kata Majmuk berbentuk kiasan ini terdiri daripada peribahasa (simpulan bahasa). Contohdapat dilihat melalui senarai berikut:
  • Kaki ayam
  • Buah tangan
  • Makan angin
  • Berat tangan
  • Buah hati
  • Pilih kasih
 • Terdapat kata majmuk berbentuk ejaan yang telah mantap seperti:
  • Antarabangsa
  • Bumiputera
  • Sukarela
  • Warganegara
  • Pilihanraya
  • Tanggungjawab
  • Matahari

 

 
12.2  Pengandaan Kata Majmuk
 
 • Penggandaan kata majmuk melibatkan penggandaan unsur pertama sesuatu kata sahaja. 
 • Contohnya:

 

Tunggal Jamak
Alat tulis Alat-alat tulis
Gambar rajah Gambar-gambar rajah
Balai raya Balai-balai raya
Suku kata Suku-suku kata
Garis pusat Garis-garis pusat
Kapal terbang Kapal-kapal terbang
Menteri Besar Menteri-menteri besar
 • Penggandaan yang melibatkan bentuk yang telah mantap; penggandaannya melibatkan keseluruhan unsur.

 • Contohnya:

Tunggal Jamak
Pesuruhjaya Pesuruhjaya-pesuruhjaya
Warganegara Warganegara-warganegara
Tandatangan Tandatangan-tandatangan
Jawatankuasa Jawatankuasa-jawatankuasa
Setiausaha Setiausaha-setiausaha

 

12.3  Pengimbuhan Kata Majmuk
 • Kata Majmuk yang menerima imbuhan awalan atau akhiran sahaja, ejaannya tetap terpisah.
 • Contohnya:
  • Campur aduk - bercampur aduk
  • Ambil alih - Mengambil alih
  • Daya serap - Daya serapan
  • Ulang kaji - Mengulang kaji
 • Kata majmuk yang menerima imbuhan apitan, ejaannya dieja secara bercantum. 
  • Campur adyuk - Mencampuradukkan
  • Ambil alih - Pengambilalihan
  • Daya serap - Kedayaserapan
  • Ulang kaji - Pengulangkajian