Imbuhan

 
 • Imbuhan ialah proses penambahan pada kata dasar.
 • Imbuhan terbahagi kepada tiga bahagian iaitu:
  • Imbuhan awalan
  • Imbuhan akhiran
  • Imbuhan apitan
 
10.1  Imbuhan Awalan
 
 • Imbuhan awalan ialah imbuhan yang ditambah pada bahagian hadapan kata dasar.
 • Imbuhan awalan boleh wujud dalam kata nama terbitan , kata kerja terbitan dan
  kata adjektif terbitan.
 • Contoh imbuhan awalan ialah: 
  • pe- = peladang, petani
  • pem- = pembalit, pembantu
  • pen- = pendidik, penjaja
  • peng- = pengganggu, pengganti
  • penge- = pengebom, pengecat
  • ke- = ketua, kekasih
  • juru-=jurutera, juruterbang
  • ter- = terbesar, terindah
  • se- = setenang, semahal
  • meN- = melantik, membalas, mendakap, menggaru, mengepos
  • memper-= memperbesar, mempercepat
  • beR-= bersinar, berehat, bergegar, belayar
  • di-= diangkat, dijentik, dijemput
 
10.2  Imbuhan Akhiran
 
 • Imbuhan akhiran ialah imbuhan yang ditambah pada bahagian belakang kata dasar.
 • Imbuhan akhiran hanya wujud dalam kata nama terbitan dan kata kerja terbitan.
 • Contoh imbuhan akhiran ialah:
  • -an = makanan, bantahan, dorongan
  • -i = akhiri, salami, dekati
  • -kan = serahkan, ikatkan, patahkan
 
10.3  Imbuhan Apitan
 
 • Imbuhan apitan ialah imbuhan yang ditambah pada bahagian hadapan dan belakang kata dasar.
 • Imbuhan apitan wujud dalam kata nama terbitan , kata kerja terbitan dan kata
  adjektif terbitan.
 • Contoh imbuhan apitan ialah:
  • - peN.. an = pelabuhan, pembukaan, penjelasan, penghantaran, pengeboman
  • per…an = perhentian, persisiran
  • pel…an = pelajaran, pelunjuran
  • ke….an = kebangsaan, kejayaan, kecinaan, kemelayuan
  • meN...an = melahirkan, membelikan, mencurahkan, menghiburkan, mengetinkan
  • meN…i = menaiki, mempunyai, mendalami, mengairi
  • di….kan = diserahkan, dikoyakkan
  • di….i = dilindungi, disusuli
 

Imbuhan

 
 • Imbuhan ialah proses penambahan pada kata dasar.
 • Imbuhan terbahagi kepada tiga bahagian iaitu:
  • Imbuhan awalan
  • Imbuhan akhiran
  • Imbuhan apitan
 
10.1  Imbuhan Awalan
 
 • Imbuhan awalan ialah imbuhan yang ditambah pada bahagian hadapan kata dasar.
 • Imbuhan awalan boleh wujud dalam kata nama terbitan , kata kerja terbitan dan
  kata adjektif terbitan.
 • Contoh imbuhan awalan ialah: 
  • pe- = peladang, petani
  • pem- = pembalit, pembantu
  • pen- = pendidik, penjaja
  • peng- = pengganggu, pengganti
  • penge- = pengebom, pengecat
  • ke- = ketua, kekasih
  • juru-=jurutera, juruterbang
  • ter- = terbesar, terindah
  • se- = setenang, semahal
  • meN- = melantik, membalas, mendakap, menggaru, mengepos
  • memper-= memperbesar, mempercepat
  • beR-= bersinar, berehat, bergegar, belayar
  • di-= diangkat, dijentik, dijemput
 
10.2  Imbuhan Akhiran
 
 • Imbuhan akhiran ialah imbuhan yang ditambah pada bahagian belakang kata dasar.
 • Imbuhan akhiran hanya wujud dalam kata nama terbitan dan kata kerja terbitan.
 • Contoh imbuhan akhiran ialah:
  • -an = makanan, bantahan, dorongan
  • -i = akhiri, salami, dekati
  • -kan = serahkan, ikatkan, patahkan
 
10.3  Imbuhan Apitan
 
 • Imbuhan apitan ialah imbuhan yang ditambah pada bahagian hadapan dan belakang kata dasar.
 • Imbuhan apitan wujud dalam kata nama terbitan , kata kerja terbitan dan kata
  adjektif terbitan.
 • Contoh imbuhan apitan ialah:
  • - peN.. an = pelabuhan, pembukaan, penjelasan, penghantaran, pengeboman
  • per…an = perhentian, persisiran
  • pel…an = pelajaran, pelunjuran
  • ke….an = kebangsaan, kejayaan, kecinaan, kemelayuan
  • meN...an = melahirkan, membelikan, mencurahkan, menghiburkan, mengetinkan
  • meN…i = menaiki, mempunyai, mendalami, mengairi
  • di….kan = diserahkan, dikoyakkan
  • di….i = dilindungi, disusuli