Kata Bilangan

 
 • Kata bilangan merupakan perkataan yang digunakan untuk menyatakan banyak atau bilangan sesuatu.
 • Kata bilangan ada enam jenis, iaitu:
  • Kata bilangan tentu
  • Kata bilangan tak tentu
  • Kata bilangan pecahan
  • Kata bilangan pisahan
  • Kata bilangan himpunan
  • Kata bilangan tingkat
 
9.1  Kata Bilangan Tentu
 • Kata bilangan tentu ialah kata yang menyatakan bilangan yang tentu seperti satu,seratus,seribu, dan dua juta.

 
9.2  Kata Bilangan Tak Tentu
 • Kata bilangan tak tentu ialah kata yang digunakan untuk menyatakan bilangan yang tidak tentu seperti beberapa,sebahagian,semua,seluruh,segala,segelintir,segenap,sebilangan,sekalian,para dan berbagai-bagai.
9.3  Kata Bilangan Himpunan
 • Kata bilangan himpunan digunakan untuk menyatakan sesuatu secara himpunan.
 • Kata bilangan tersebut adalah seperti berpuluh-puluh,berates-ratus, dan ketiga-tiga.
9.4  Kata Bilangan Pisahan
 • Kata bilangan pisahan ialah kata yang digunakan untuk menyatakan sesuatu secara satu per satu atau berasingan.
 • Hanya ada dua kata bilangan pisahan, iaitu masing-masing dan setiap/ tiap-tiap.
9.5  Kata Bilangan Pecahan
 • Kata bilangan pecahan ialah kata yang digunakan untuk menyatakan sesuatu yang berupa pecahan seperti dua per tiga, satu per empat dan setengah.

9.6  Kata Bilangan Tingkat
 • Kata bilangan tingkat ialah kata yang menyatakan urutan atau giliran seperti pertama, kedua,kesepuluh dan keseratus.

Kata Bilangan

 
 • Kata bilangan merupakan perkataan yang digunakan untuk menyatakan banyak atau bilangan sesuatu.
 • Kata bilangan ada enam jenis, iaitu:
  • Kata bilangan tentu
  • Kata bilangan tak tentu
  • Kata bilangan pecahan
  • Kata bilangan pisahan
  • Kata bilangan himpunan
  • Kata bilangan tingkat
 
9.1  Kata Bilangan Tentu
 • Kata bilangan tentu ialah kata yang menyatakan bilangan yang tentu seperti satu,seratus,seribu, dan dua juta.

 
9.2  Kata Bilangan Tak Tentu
 • Kata bilangan tak tentu ialah kata yang digunakan untuk menyatakan bilangan yang tidak tentu seperti beberapa,sebahagian,semua,seluruh,segala,segelintir,segenap,sebilangan,sekalian,para dan berbagai-bagai.
9.3  Kata Bilangan Himpunan
 • Kata bilangan himpunan digunakan untuk menyatakan sesuatu secara himpunan.
 • Kata bilangan tersebut adalah seperti berpuluh-puluh,berates-ratus, dan ketiga-tiga.
9.4  Kata Bilangan Pisahan
 • Kata bilangan pisahan ialah kata yang digunakan untuk menyatakan sesuatu secara satu per satu atau berasingan.
 • Hanya ada dua kata bilangan pisahan, iaitu masing-masing dan setiap/ tiap-tiap.
9.5  Kata Bilangan Pecahan
 • Kata bilangan pecahan ialah kata yang digunakan untuk menyatakan sesuatu yang berupa pecahan seperti dua per tiga, satu per empat dan setengah.

9.6  Kata Bilangan Tingkat
 • Kata bilangan tingkat ialah kata yang menyatakan urutan atau giliran seperti pertama, kedua,kesepuluh dan keseratus.