Kata Tanya

 
 • Kata tanya digunakan untuk menanyakan perihal sesuatu seperti orang, haiwan, benda, masa, tempat, bilangan, hal atau perkara.
 • Kata tanya pada awal ayat mesti disertakan partikel '-kah'.
 • Kata tanya pada akhir ayat tidak perlu diletakkan '-kah'.
 • Kata tanya mesti diakhiri dengan tanda tanya '?'
 • Kata tanya tidak boleh menggantikan kata ganti nama tak tentu.
 
6.1  Kata Tanya

 

 • Kata tanya terbahagi kepada lapan iaitu:
  • Mengapa
  • Adakah
  • Apa
  • Siapa
  • Di mana
  • Kenapa
  • Bagaimana
  • Bila

 

Kata Tanya Fungsi
 Apa  Menanyakan binatang, hal, perkara, benda dan perkara abstrak.
 Adakah  Menanyakan soalan yang perlu dijawab 'ya' atau 'tidak'.
 Bagaimana  Menanyakan cara dan keadaan.
 Berapa  Menanyakan jumlah, bilangan atau harga.
 Bila  Menanyakan masa atau waktu.
 Kenapa  Menanyakan sebab atau alasan.
 Mengapa  Menanyakan sebab atau alasan. 
 Mana  Menanyakan tempat, benda atau orang.
 Siapa  Menanyakan orang atau manusia.

 

 
 
 
 

Kata Tanya

 
 • Kata tanya digunakan untuk menanyakan perihal sesuatu seperti orang, haiwan, benda, masa, tempat, bilangan, hal atau perkara.
 • Kata tanya pada awal ayat mesti disertakan partikel '-kah'.
 • Kata tanya pada akhir ayat tidak perlu diletakkan '-kah'.
 • Kata tanya mesti diakhiri dengan tanda tanya '?'
 • Kata tanya tidak boleh menggantikan kata ganti nama tak tentu.
 
6.1  Kata Tanya

 

 • Kata tanya terbahagi kepada lapan iaitu:
  • Mengapa
  • Adakah
  • Apa
  • Siapa
  • Di mana
  • Kenapa
  • Bagaimana
  • Bila

 

Kata Tanya Fungsi
 Apa  Menanyakan binatang, hal, perkara, benda dan perkara abstrak.
 Adakah  Menanyakan soalan yang perlu dijawab 'ya' atau 'tidak'.
 Bagaimana  Menanyakan cara dan keadaan.
 Berapa  Menanyakan jumlah, bilangan atau harga.
 Bila  Menanyakan masa atau waktu.
 Kenapa  Menanyakan sebab atau alasan.
 Mengapa  Menanyakan sebab atau alasan. 
 Mana  Menanyakan tempat, benda atau orang.
 Siapa  Menanyakan orang atau manusia.