Peribahasa

 
 • Peribahasa yang telah tercipta memang banyak.

 • Peribahasa dibahagikan kepada jenis-jenis yang berikut:

  • simpulan bahasa
  • perumpamaan
  • pepatah
  • bidalan
  • bandingan
  • kata-kata hikmat
 
14.1  Simpulan Bahasa

 

 • Simpulan bahasa merupakan jenis peribahasa yang paling mudah dan ringkas.

 • Biasanya simpulan bahasa terdiri daripada dua patah kata seperti ada hati, batu api, cepat tangan dan sebagai.

 

14.2  Perumpamaan
 
 • Perumpamaan pula merupakan jenis peribahasa yang maknanya tersirat di sebalik susunan kata- kata yang membentuk perumpamaan itu. 

 • Biasanya kata-kata bagai, ibarat, laksana, seperti, dan umpama terkandung dalam perumpamaan.

 • Contohnya:

  • bagai aur dengan tebing
  • ibarat burung, mata lepas badan terkurung
  • laksana burung diam dalam sangkar
  • seperti abu di atas tunggul
  • umpama buah kepayang, dimakan mabuk dibuang sayang dan sebagainya.

 

14.3  Pepatah
 • Pepatah merupakan jenis peribahasa yang berangkap serta terdapat pengulangan kata di dalamnya untuk penegasan, falsafah, atau pengajaran yang hendak disampaikan.

 • Contohnya:

  • berat sama dipikul, ringan sama dijinjing
  • ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni
  • hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah dan sebagainya.

 

 
14.4  Bidalan
 • Bidalan merupakan jenis peribahasa yang maksudnya tersirat di sebalik susunan kata-kata yang membentuknya.

 • Bidalan tidak mengandung sesuatu kata yang tertentu seperti perumpamaan.

 • Contohnya:

  • ada gula ada semut

  • ada rupa ada harga
  • air dicincang tiada putus dan sebagainya.

 

 
14.5  Bandingan
 • Bandingan ialah sejenis peribahasa yang maknanya dinyatakan dengan amat jelas dan terus terang, secara membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain.

 • Contohnya:

  • adil laksana hakim
  • baik seperti malaikat
  • angkuh seperti merak dan sebagainya.

 

 
14.6  Kata-kata Hikmat
 • Kata-kata hikmat merupakan jenis peribahasa yang biasanya terbit daripada ayat-ayat suci dalam kitab-kitab atau daripada percakapan serta penulisan seseorang yang dihormati dan terbilang.

 • Kata-kata tersebut berisi falsafah atau pengajaran yang berguna sebagai panduan hidup.

 • Contohnya:

  • bahasa jiwa bangs

  • hidup ini suatu perlumbaa

  • berkata benarlah walaupun kebenaran itu menyakitkan dan sebagainya.

Peribahasa

 
 • Peribahasa yang telah tercipta memang banyak.

 • Peribahasa dibahagikan kepada jenis-jenis yang berikut:

  • simpulan bahasa
  • perumpamaan
  • pepatah
  • bidalan
  • bandingan
  • kata-kata hikmat
 
14.1  Simpulan Bahasa

 

 • Simpulan bahasa merupakan jenis peribahasa yang paling mudah dan ringkas.

 • Biasanya simpulan bahasa terdiri daripada dua patah kata seperti ada hati, batu api, cepat tangan dan sebagai.

 

14.2  Perumpamaan
 
 • Perumpamaan pula merupakan jenis peribahasa yang maknanya tersirat di sebalik susunan kata- kata yang membentuk perumpamaan itu. 

 • Biasanya kata-kata bagai, ibarat, laksana, seperti, dan umpama terkandung dalam perumpamaan.

 • Contohnya:

  • bagai aur dengan tebing
  • ibarat burung, mata lepas badan terkurung
  • laksana burung diam dalam sangkar
  • seperti abu di atas tunggul
  • umpama buah kepayang, dimakan mabuk dibuang sayang dan sebagainya.

 

14.3  Pepatah
 • Pepatah merupakan jenis peribahasa yang berangkap serta terdapat pengulangan kata di dalamnya untuk penegasan, falsafah, atau pengajaran yang hendak disampaikan.

 • Contohnya:

  • berat sama dipikul, ringan sama dijinjing
  • ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni
  • hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah dan sebagainya.

 

 
14.4  Bidalan
 • Bidalan merupakan jenis peribahasa yang maksudnya tersirat di sebalik susunan kata-kata yang membentuknya.

 • Bidalan tidak mengandung sesuatu kata yang tertentu seperti perumpamaan.

 • Contohnya:

  • ada gula ada semut

  • ada rupa ada harga
  • air dicincang tiada putus dan sebagainya.

 

 
14.5  Bandingan
 • Bandingan ialah sejenis peribahasa yang maknanya dinyatakan dengan amat jelas dan terus terang, secara membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain.

 • Contohnya:

  • adil laksana hakim
  • baik seperti malaikat
  • angkuh seperti merak dan sebagainya.

 

 
14.6  Kata-kata Hikmat
 • Kata-kata hikmat merupakan jenis peribahasa yang biasanya terbit daripada ayat-ayat suci dalam kitab-kitab atau daripada percakapan serta penulisan seseorang yang dihormati dan terbilang.

 • Kata-kata tersebut berisi falsafah atau pengajaran yang berguna sebagai panduan hidup.

 • Contohnya:

  • bahasa jiwa bangs

  • hidup ini suatu perlumbaa

  • berkata benarlah walaupun kebenaran itu menyakitkan dan sebagainya.