Reka bentuk produk elektromekanikal

1.1 Reka bentuk produk elektromekanikal
 
  • Menyatakan elemen elektromekanikal
  • Menerangkan elemen elektromekanikal
 

1. Elemen elektromekanikal

  • Komponen elektrik
  • Komponen elektronik
  • Komponen mekanikal

2. Komponen elektrik

 
Komponen Fungsi
Plag 3 pin Menyambungkan perkakasan elektrik kepada bekalan kuasa elektrik
Motor Menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga kinetik untuk menghasilkan pergerakan 
 
3. Komponen elektronik
 
Komponen Fungsi
Panel kawalan Mengawal keseluruhan sistem elektromekanikal
Sensor Mengesan perubahan dan menghantar isyarat elektrik kepada panel kawalan untuk tindakan selanjutnya
 
4. Komponen mekanikal
 
Komponen Fungsi
Takal Menggerakkan sesuatu objek
Tali sawat Memindahkan putaran yang dihasilkan oleh motor ke takal
Gear Memindahkan kuasa
 

Reka bentuk produk elektromekanikal

1.1 Reka bentuk produk elektromekanikal
 
  • Menyatakan elemen elektromekanikal
  • Menerangkan elemen elektromekanikal
 

1. Elemen elektromekanikal

  • Komponen elektrik
  • Komponen elektronik
  • Komponen mekanikal

2. Komponen elektrik

 
Komponen Fungsi
Plag 3 pin Menyambungkan perkakasan elektrik kepada bekalan kuasa elektrik
Motor Menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga kinetik untuk menghasilkan pergerakan 
 
3. Komponen elektronik
 
Komponen Fungsi
Panel kawalan Mengawal keseluruhan sistem elektromekanikal
Sensor Mengesan perubahan dan menghantar isyarat elektrik kepada panel kawalan untuk tindakan selanjutnya
 
4. Komponen mekanikal
 
Komponen Fungsi
Takal Menggerakkan sesuatu objek
Tali sawat Memindahkan putaran yang dihasilkan oleh motor ke takal
Gear Memindahkan kuasa