باب ٤: کنبين

کنبين

4.2

 

تاريخ : ١٧ رمضان
اوسيا نبي محمد ساو : ٤٠ تاهون
ملائكة ڤمباوا وحي : ملائكة جيبرايل
ڤنورونن وحي ڤرتام د ڬوا هيرء
١. ملائكة جيبرايل تله برتمو نبي محمد كتيك بڬيندا برعباده
٢. ملائكة جيبرايل ممينتا نبي محمد ممباچ، تتاڤي نبي محمد تيدق بوليه ممباچ
٣. لالو ملائكة جيبرايل مملوق دان ممينتا بڬيندا ممباچڽ لاڬي
٤. بڬيندا ممبريكن جواڤن يڠ سام
٥. سلڤس تيڬ كالي ممينتا بڬيندا ممباچ دان مملوقڽ، ملائكة جيبرايل مڠاجر نبي محمد ممباچ ايات ١-٥ درڤد سوره الالاق
ڤريستيوا ڤنورونن وحي
١. مماتهكن حجه اورڠ كافير
٢. ممبري ڤڽلساين كڤد ڤرمسئلهن مأنسي سڤنجڠ زمان
٣. منجلسكن تنتڠ ڤركارا سامييت
٤. مڠاندوڠي اعتبر تنتڠ ڤريستيوا تردهولو
كڤنتيڠن ڤنورونن وحي

 

باب ٤: کنبين

کنبين

4.2

 

تاريخ : ١٧ رمضان
اوسيا نبي محمد ساو : ٤٠ تاهون
ملائكة ڤمباوا وحي : ملائكة جيبرايل
ڤنورونن وحي ڤرتام د ڬوا هيرء
١. ملائكة جيبرايل تله برتمو نبي محمد كتيك بڬيندا برعباده
٢. ملائكة جيبرايل ممينتا نبي محمد ممباچ، تتاڤي نبي محمد تيدق بوليه ممباچ
٣. لالو ملائكة جيبرايل مملوق دان ممينتا بڬيندا ممباچڽ لاڬي
٤. بڬيندا ممبريكن جواڤن يڠ سام
٥. سلڤس تيڬ كالي ممينتا بڬيندا ممباچ دان مملوقڽ، ملائكة جيبرايل مڠاجر نبي محمد ممباچ ايات ١-٥ درڤد سوره الالاق
ڤريستيوا ڤنورونن وحي
١. مماتهكن حجه اورڠ كافير
٢. ممبري ڤڽلساين كڤد ڤرمسئلهن مأنسي سڤنجڠ زمان
٣. منجلسكن تنتڠ ڤركارا سامييت
٤. مڠاندوڠي اعتبر تنتڠ ڤريستيوا تردهولو
كڤنتيڠن ڤنورونن وحي