باب ٣: استنجاء

استنجاء

3.3

 

استنجاء اداله مڽوچيكان نجيس دري تمڤت كلوارڽ، سام اد قوبول اتاو دوبور. سام اد دڠن باتو اتاو دڠن اير استنجاء
حكوم ملاكوكن استنجاء اداله واجب حكوم 

١. هيلڠكن نجيس دڠن مڠڬوناكن بندا-بندا يڠ كست سڤرتي باتو اتاو تيسو

٢. باسوه قوبول اتاو دوبور مڠڬوناكن اير مطلق سهيڠڬ هيلڠ روڤا، ورنا، دان باو نجيس ايت. اين اداله چارا ايستينجق يڠ اوتام

سكيراڽ تيدق اد بندا-بندا كست، ممادأي براستنجاء مڠڬوناكن اير.

سكيراڽ دبري ڤيليهن انتارا مڠڬوناكن بندا-بندا كست اتاو اير، لبيه اوتام مڠڬوناكن اير
 

چارا استنجاء

 

باب ٣: استنجاء

استنجاء

3.3

 

استنجاء اداله مڽوچيكان نجيس دري تمڤت كلوارڽ، سام اد قوبول اتاو دوبور. سام اد دڠن باتو اتاو دڠن اير استنجاء
حكوم ملاكوكن استنجاء اداله واجب حكوم 

١. هيلڠكن نجيس دڠن مڠڬوناكن بندا-بندا يڠ كست سڤرتي باتو اتاو تيسو

٢. باسوه قوبول اتاو دوبور مڠڬوناكن اير مطلق سهيڠڬ هيلڠ روڤا، ورنا، دان باو نجيس ايت. اين اداله چارا ايستينجق يڠ اوتام

سكيراڽ تيدق اد بندا-بندا كست، ممادأي براستنجاء مڠڬوناكن اير.

سكيراڽ دبري ڤيليهن انتارا مڠڬوناكن بندا-بندا كست اتاو اير، لبيه اوتام مڠڬوناكن اير
 

چارا استنجاء