Pentadbiran Negeri-negeri Selat

 
2.4 Pentadbiran Negeri-negeri Selat
 
  • Tahun 1826: Negeri-negeri Selat ditadbir oleh kerajaan British di India.
  • Tahun 1867: pentadbiran dipindahkan ke Pejabat Tanah Jajahan London.
 

Negeri-negeri Selat di bawah Kerajaan British di India (1826-1867)

 
Negeri Selat di Bawah SHTI (1826-1857)
  • Negeri Selat diketuai oleh Gabenor.
  • Residen Konsular dilantik membantu Gabenor menjalankan pentadbiran.
  • Pulau Pinang menjadi pusat pentadbiran pertama.
  • Tahun 1832: pusat pentadbiran dipindahkan ke Singapura kerana lebih strategik dan maju berbanding dengan Pulau Pinang.

 

Negeri Selat di bawah Pejabat India (1858-1867)
  • Undang British dikuatkuasakan di Negeri Selat.
  • Pemberontakan yang berlaku di India menyebabkan Pejabat India tidak mampu mentadbir Negeri Selat dengan baik.
  • Pejabat India tidak memberikan perhatian yang sewajarnya bagi melindungi pedagang Negeri Selat.
  • Menimbulkan rasa tidak puas hati dalam kalangan pedagang Negeri Selat.
 
 

Negeri-negeri Selat di bawah Pejabat Tanah Jajahan (1867-1946)