Pembentukan Negeri-negeri Selat

 
2.3 Pembentukan Negeri-negeri Selat
 
  • Negeri-negeri Selat dibentuk pada tahun 1826 dan dibubarkan pada tahun 1946.
 
Latar Belakang Sebelum Pembentukan Negeri-negeri Selat
 
 
 
Negeri-negeri Selat 1826
 
 
Hubungan Negeri-negeri Selat dengan Negeri-negeri Melayu

 

1. Negeri Selat

  • Memerlukan hasil ekonomi untuk memajukan perdagangan
  • Melabur modal memajukan perlombongan bijih timah di negeri Melayu


2. Negeri Melayu

  • Memerlukan pelabuhan untuk memperdagangkan hasil ekonomi