Peluasan Kuasa British di Pulau Pinang, Singapura dan Melaka

2.1

Peluasan Kuasa British di Pulau Pinang, Singapura dan Melaka

 
 • Pada abad ke-18, British menggalakkan ekspedisi ke Timur untuk meningkatkan kekayaan negara melalui perdagangan
 • Petempatan strategik penting bagi memenuhi keperluan perdagangan dan keselamatan British di Alam Melayu
 
Latar Belakang Sebelum Peluasan Kuasa British
 

1. Pulau Pinang

 • Wilayah Kesultanan Kedah
 • Menjadi tempat persinggahan pedagang dari Lingga yang berdagang dengan Kedah
 • Pelabuhan dagang bagi daerah serantau terutama dengan Acheh di Sumatera
 • Batu Uban merupakan pelabuhan paling awal dibuka di Pulau Pinang
 • Sering dikunjungi oleh pedagang-pedagang Arab
 • Petempatan Batu Uban dibuka oleh orang Melayu dari Sumatera pada tahun 1759.
 • Sultan Kedah menganugerahkan kawasan tersebut sebagai membalas jasa orang Sumatera membantu Kesultanan Kedah menentang Siam
 

2. Singapura

 • Wilayah Kesultanan Johor Riau (Pahang, Johor dan gugusan kepulauan Riau Lingga) sejak abad ke-16 hingga 19
 • Johor, Singapura dan Kepulauan Riau ditadbir oleh Temenggung Abdul Rahman yang tinggal di Singapura
 • Sewaktu pentadbiran Temenggung Abdul Rahman, ladang gambir diusahakan oleh orang Melayu dan Cina di Singapura
 • Pemerintah Kesultanan Johor Riau, Sultan Abdul Rahman yang bersemayam di Lingga dan mengadakan hubungan baik dengan Belanda
 

3. Melaka

 • Kerajaan Alam Melayu yang unggul pada abad ke-15
 • Tahun 1511: Kesultanan Melayu Melaka ditawan oleh Portugis
 • Tahun 1641-1824: Melaka menjadi tanah jajahan Belanda setelah Belanda mengalahkan Portugis dengan bantuan Kesultanan Johor Riau
 • Belanda menjadikan Melaka sebagai pusat pengumpulan hasil bijih timah dari negeri Melayu
 • Belanda mementingkan Betawi di Pulau Jawa sebagai pusat perdagangan utama
 
Peluasan Kuasa British di Pulau Pinang
 

1. Kedudukan Strategik

 

 

2. Kronologi Pendudukan British di Pulau Pinang

 
 

3. Pengukuhan Kuasa British di Pulau Pinang: Perjanjian

 
 
Peluasan Kuasa British di Singapura
 

1. Perang Napoleon (1793-1814)

 • Belanda ditawan oleh Perancis
 • Tahun 1795: Raja Belanda berundur ke England dan menandatangani Surat Kew
 • Berdasarkan Surat Kew, Belanda menyerahkan tanah jajahannya secara sementara di Timur kepada British sehingga perang tamat
 

2. Kepentingan Singapura kepada British

 • British memerlukan pelabuhan yang lebih strategik untuk bersaing dengan Belanda di Alam Melayu
 • Kedudukan Singapura di bahagian selatan Semenanjung Tanah Melayu dapat mengawal kegiatan perdagangan Selat Melaka dan Selat Sunda
 • Singapura dijadikan sebagai pusat pengumpulan hasil-hasil ekonomi Alam Melayu
 • Kebanyakan kapal dagang berlabuh di pelabuhan Betawi, Riau dan Lingga
 

3. Pertapakan British di Singapura

 
 

Tindakan Stamford Raffles memanipulasikan isu pewarisan takhta menyebabkan Kesultanan Johor Riau mempunyai dua orang sultan

 • Sultan Abdul Rahman di Lingga
 • Sultan Hussein di Singapura
 

4. Perjanjian Mengukuhkan Kuasa British di Singapura

 
 
Peluasan Kuasa British di Melaka
 

1. Faktor Pakatan British-Belanda

a) Menamatkan pertikaian British dan Belanda berkaitan Singapura

 
 

b) Dasar Persahabatan British dan Belanda di Eropah

 • Persahabatan di Eropah penting kerana kedudukan Belanda bedekatan dengan Britain
 • British mengambil pengalaman semasa Perang Napoleon
 • Tahun 1795: Perancis menjadikan Belanda sebagai pangkalan menyerang Britain
 • Belanda perlu bebaik-baik dengan British yang menjaga jajahan Belanda di timur semasa Perang Napoleon
 

c) Penyelesaian untuk perdamaian

 • Belanda dan British mahu mengelakkan peperang yang pernah berlaku pada abad ke-17 dan 18
 • Belanda tidak mahu terbeban dengan masalah kewangan yang semakin lemah selepas Perang Napoleon
 • Penyelesaian mesti dilakukan melalui rundingan ke arah perdamaian