01-04: Kerajaan Alam Melayu dan Kerajaan Luar yang Sezaman

1.4 Kerajaan Alam Melayu dan Kerajaan Luar yang Sezaman
 

Kerajaan Luar Yang Sezaman

 

Abad Pertama 

Pada abad pertama, kemunculan kerajaan Funan sezaman dengan empayar Rom, empayar Parsi, empayar Kushan dan Dinasti Han.

 

Abad Kesembilan

Pada abad kesembilan, kerajaan Champa, Srivijaya dan Angkor sezaman dengan kerajaan Abbasiyah, empayar Byzantine, Dinasti Tang dan kerajaan Chola.

 

Abad Ke-14

Pada abad ke-14, kerajaan Champa, Angkor dan Majapahit sezaman dengan empayar Mongol, kerajaan Turki Uthmaniyah dan Kesultanan Delhi.

 

Kerajaan Alam Melayu mempunyai tamadun tinggi yang setanding dengan kerajaan luar yang lain.

 

Hubungan Perdagangan

 

Kedudukan strategik di laluan perdagangan timur dan barat serta kekayaan hasil bumi mendorong pemerintah kerajaan Alam Melayu menjalinkan hubungan perdagangan dengan kerajaan lain.

 

Perkembangan hubungan perdagangan ini menunjukkan amalan sikap keterbukaan para pemerintah kerajaan Alam Melayu telah membawa kemakmuran ekonomi.

 
Hubungan Kerajaan Alam Melayu dengan China
 
 
Kerajaan Zaman Tujuan
Funan

Utusan dihantar pada abad ketiga

Memohon bantuan ketenteraan untuk melawan Dai Viet
Champa

Utusan dihantar pada abad ketiga

Memulihkan hubungan setelah berperang dengan sekutu China, iaitu Dai Viet
Majapahit

Utusan dihantar pada abad ke-14

Menjalinkan hubungan persahabatan
Srivijaya

Utusan dihantar pada abad ketujuh

Mendapatkan pengiktirafan dan memperkukuh hubungan persahabatan dan perdagangan
Angkor

Utusan dihantar pada abad ke-12

Memperkukuh persahabatan dan perdagangan
Kedah Tua

Utusan dihantar pada abad ketujuh

Memperkukuh hubungan perdagangan

 

Hubungan Kerajaan Alam Melayu dengan India

 
Kerajaan Zaman Tujuan
Funan Utusan dihantar pada abad ketiga Memperkukuh hubungan perdagangan dan keagamaan dengan India
Srivijaya Utusan dihantar pada abad kesembilan Mengeratkan hubungan persahabatan dan hubungan keagamaan
Majapahit Utusan dihantar pada abad ke-14 Mengeratkan hubungan persahabatan
Angkor Utusan dihantar pada abad ke-12 Mengeratkan hubungan persahabatan