Ciri-ciri Tamadun Awal Dunia

 
 
4.3

Ciri-ciri Tamadun Awal Dunia

 

1. Pertanian dan perdagangan

Pertanian:

 • Penciptaan pelbagai peralatan
 • Pembinaan saliran
 • Penciptaan kincir angin
 • Pembinaan teres di tanah tinggi

Perdagangan:

 • Tempatan
 • Jarak jauh
 
 

2. Sistem pemerintahan

 • Pemerintahan negara-kota diketuai oleh pendeta/raja
 • Raja dibantu oleh pegawai daripada golongan bangsawan
 • Undang-undang telah dibentuk
 

3. Pembentukan bandar

Ciri-ciri bandar:

 • Pelan susun atur bangunan dan petempatan yang tersusun
 • Kemudahan prasarana yang teratur dan sistematik
 • Pembinaan sistem perparitan dan pembetungan
 • Pembinaan kota untuk sempadan perlindungan daripada serangan musuh
 

4. Pengkhususan pekerjaan

Terdapat pekerjaan seperti:

 • pengutip cukai
 • jurutera
 • tentera
 • petani
 • kumpulan artisan
 • saudagar
 • pedagang
 

5. Teknologi

Penghasilan penciptaan barangan dan monumen serta hasil pertukangan, misalnya:

 • Taman Tergantung Babylon
 • Pembinaan piramid dan sfinks
 • Pembinaan negara-kota mohenjo-daro
 • Peralatan seperti bajak untuk pertanian
 • Penciptaan roda
 

6. Organisasi sosial

 • Kemunculan institusi dan golongan pekerja telah mewujudkan kelas sosial.
 • Kelas sosial berasaskan jenis pekerjaan, kekayaan dan pengaruh.
 

7. Agama dan kepercayaan

 • Masyarakat tamadun awal mempercayai banyak tuhan
 • Terdapat institusi agama yang mengurus upacara keagamaan
 

8. Tulisan dan penyimpanan rekod

 • Membolehkan manusia menyimpan rekod dan perkara penting tentang masyarakat dan diri mereka.
 • Tulisan pertama menggunakan sistem piktograf atau simbol gambar.
 

9. Kesenian dan kesusasteraan

 • Gaya dan teknik yang digunakan oleh artis menggambarkan setiap budaya tamadun masing-masing.