13: Kata Imbuhan

13 Kata Imbuhan 
 
DEFINISI
  • Imbuhan merupakan kata tambahan dalam perkataan kata dasar
  • Ianya jugak bertindak sebagai pelengkap kepada struktur ayat.
 
 
Imbuhan Awalan 
 
  • Imbuhan awalan ialah kata yang menerima imbuhan pada awal kata dasar. Contoh Imbuhan + kata dasar 
  • Di bawah ialah contoh kata imbuhan awalan.
Imbuhan Imbuhan + kata dasar
meN memancing, memasak, menangkap, memberitahu
ke_ kehendak, ketua, ketiga
beR_ Berjanji, bercakap, berjumpa, berunding, berehat, belajar 
ter_ terambil, terjatuh, terpilih 
peN_ pesalah, penyakit, penari, pemalas, pendapat
 

Antara contoh ayat imbuhan awalan ialah

  • Sikap Ali yang pemalas itu amat tidak digemari oleh penduduk kampung.
  • Hakim telah terpilih untuk menyertai pertandingan sukan yang bakal diadakan.
  • Ayah dan abang sedang memancing di belakang rumah.
  • Ali sedang berehat kerana keletihan membuat kerja.
 
Imbuhan Akhiran 
 
  • Imbuhan akhiran adalah kata yang menerima inbuhan pada akhir kata.
  • Berikut adalah contoh ayat dan imbuhan akhiran.
Imbuhan Perkataan Ayat
_kan berikan, jalankan, besarkan, ceritakan

Batuan makanan itu telah di berikan oleh ketua kampung.

Abu cuba jalankan kereta yang telah mati itu tapi tidak berjaya.

 

_i duduki, lalui, sertai, ikuti, jauhi, lawati

Kami akan sertai lawatan ke zoo negara yang bakal diadakan oleh pihak sekolah.

Rumah yang baharu itu telah duduki oleh keluarga yang berada. 

_an makanan, sambutan, bekalan, amalan

Ibu menasihati adik untuk makan makanan yang berhasiat supaya adik dapat menjaga kesihatan.

Sambutan tahun baru itu di sambut dengan penuh gemilang.