12: Penanda Wacana

12 Penanda Wacana 
 
   
DEFINISI
 • Penanda wacana merupakan rangkai kata yang digunakan untuk menyambungkan ayat dengan ayat yang lain bagi menyatukan ayat tersebut supaya menjadi lebih teguh. 
 • Penanda wacana juga dikenali sebagai perangkai ayat atau peranti linguistik
 
   
Jenis Penanda Wacana   
   

Penanda wacana boleh dibahagikan kepada empat jenis dan mempunyai fungsi yagg berbeza-beza. Beriku adalah jenis-jenis penanda wacana

 
   
Penanda Pertentangan Matlumat   
   
 • Merupakan penanda wacana yang digunakan untuk menunjukkan konflik yang berlaku antara ayat yang sebelumnya dengan ayat yang berikutnya.
 • Kata yang boleh digunakan dalam penanda wacana ini ialah walaupun, sebaliknya, meskipun, tetapi. namun. bagaimanapun, melainkan, namun begitu
 • Antara contoh penanda wacana ini ialah:

 

Penanda wacana Contoh ayat
Sebaliknya Amin tidak pergi ke kelas tambahan yang di adakan.Sebaliknya dia pergi melepak dengan rakan-rakanya
Namum  Siti adalah seorang pelajar yang pandai di kelas itu. Namun begitu dia masih menolong rakan-rakanya jika mereka memerlukan bantuan
Sebaliknya Aiman tidak hadir ke majlis perkahwinan rakannya. Sebaliknya, dia menjaga ibunya yang sakit di rumah
 
   
Penanda Musabab  
   
 • Penanda wacana yang digunakan untuk menunjukkan kesan yang berlaku kepada sesuatu yang dinyatakan dalam ayat sebelumnya.
 • Kata yang sering digunakan untuk penanda wacana ini ialah oleh hal yang demikian, dengan itu, maka itu, oleh itu, oleh sebab itu, kerana, sejak itu, lantaram itu, justeru
 • Antara contoh ayat dan kata untuk penanda wacana ini ialah

 

Penanda Wacana Contoh ayat
Sejak itu Ibunya telah meninggal dunia beberapa bulan yang lalu. Sejak itu, dia sering termenung dan kelihatan murung
Justeru Peperiksaan SPM sudah hampir tiba. Justeru kira perlu memberikan tumpuan sepenuhnya ketika guru mengajar 
Lantaran itu Syed telah ditangkap ketika hendak meniru semasa pemeriksaan sedang dijalankan . Lantaran itu, ibu bapanya dipanggil oleh pihak sekolah mengenai perkara ini
 
   
Penghubung Tempoh   
   
 • Penanda wacana ini digunakan untuk menunjukkan urutan masa atau peristiwa berlakunya sesuatu
 • Berikut ialah contoh perkaan bagi penanda wacana penghubung tempoh
Selanjutnya Pada mulanya
Semenjak itu Dewasa ini
Selepas itu Akhirnya
Sesekali Pada masa yang sama
 
   
 • Dibawah ialah contoh ayat bagi penanda wacana ini
Penanda Wacana Contoh ayat
Akhirnya Setelah lama berkhidmat di syarikat tersebut. Akhirnya, Aiman telah dinaikkan pangkat
Selepas itu Adik tengah menyiapkan segala kerja rumah yang diberi oleh guru. Selepas itu, adik akan keluar bermain bersama rakan-rakan nya
Pada masa yang sama Aminah ingin menyertai pertandingan itu tapi pada masa yang sama dia ingin mengulangkaji pelajarannya kerana peperiksaan sudah hampir tiba.