09: Kata Nama

9 Kata Nama
 
DEFINISI

Kata nama merupakan kata yang digunakan untuk memanggil benda, perkara atau sesuatu yang umum sifatnya, Ianya selalu digunakan untuk menamakan orang atau sesuatu benda.

 
Jenis Kata Nama
 
Kata nama boleh dibahagikan kepada dua jenis iaitu kata nama am dan kata nama khas. 
 
 

Kata nama khas

  • Digunakan untuk memanggil nama bagi sesuatu yang khusus seperti nama orang , tempat dan benda
  • Permulaan ejaan bagi kata nama khas perlu ditulis dalam huruf besar

Kata nama am

  • Digunakan untuk menyebut sesuatu secara benda yang umum atau am yang bersifat umum
  • Kata nama am perlu ditulis menggunakan huruf kecil kecuali pada permulaan ayat
  • Kata nama am boleh dibahagi kepada dua iaitu konkrit dan abstrak. Konkrit adalah nama yang dapat dirasa, dipegang atau dilihat contohnya, tangan, meja dan rumah manakala nama abstrak adalah berlawanan dengan konkrit di mana abstrak hanya boleh dibayangkan dan tidak dapat dilihat seperti mimpi, pendapat dan rancangan
 

Berikut adalah contoh kata nama am dan kata nama khas yang digunakan untuk memanggil sesuatu perkara.

 

Kegunaan Kata nama am Kata nama khas
Orang

Doktor

Puan

Peguam

Doktor Siti

Puan Aminah

Ahmad

Tempat

Bandar

Negara

Bangunan

Kota Kinabalu

Singapura

Menara Kuala Lumpur 

Benda

Telefon

Kereta

Buku

Samsung

Kereta Proton

Buku Sejarah

Binatang

Kucing

Rusa

Tompok  

Sang Kancil

 
 

Berikut adalah contoh ayat yang menggunakan kata nama am dan kata nama khas.

Jenis kata nama Ayat
Kata nama khas Gunung Kinabalu (tempat) Gunung Kinabalu merupakan gunung tertinggi di Malaysia. 
Kata nama am Doktor (orang) Lelaki itu adalah seorang doktor bedah.  
Kata nama Khas  Si Jalak (binatang) Pak Abu ada membela seekor ayam yang dinamakan Si Jalak.