3: Bahasa Melayu Klasik

 
3 Bahasa Melayu Klasik
 
 
DEFINISI
 
 • Bahasa melayu klasik ialah bahasa melayu yang digunakan pada abad ke 14 hingga ke abad 19. 
 • Bahasa melayu klasik berkembang selari dengan perkembangan agama Islam di Asia Tenggara.
 • Bahasa klasik lebih jelas daripada bahasa kuno.
 
 
 
 
 
Sistem Tulisan dan Ejaan
 
 • Sistem tulisan jawi telah banyak mempengaruhi ciri bahasa melayu klasik.
 • Tulisan jawi ialah tulisan yang berasal daripada Bahasa Arab dan setelah sampai ke Tanah Melayu ianya disesuaikan dengan bunyi Bahasa Melayu.
 • Contoh perkataan bahasa melayu yang dipengaruhi dari Bahasa Arab ialah wallahualam, insan, fardhu.
 
 
 
Kosa Kata
 
 • Mengikut Kamus dewan edisi keempat kosa kta bermakna keseluruhan kata dalam sesuatu bahasa.
 • Berikut ialah contoh kosa kata yang terdapat dalam Bahasa Melayu klasik.

 

Bahasa Arab

Insan

Hikmah

Musyawarah

Syariat

 

Penggunaan Bahasa Istana

Maksud
Dukacita Sedih
Murka Marah
Hari keputeraan Hari lahir
berkenan Suka

 

Kosa kata klasik

Maksud
Atip Disusun
Arif Pandai
Atma Nyawa
Aulia Orang suci

 

Kata Pangkal Ayat

Hatta

Arakian

Kendatipun

Alkisah

 
 
 
Tatabahasa
 

Bahasa melayu klasik telah mengambil dan mengubah beberapa tatabahasa yang berasal dari bahasa melayu kuno

Bahasa melayu klasik mempunyai beberapa ciri yang boleh dikenalpasti.

 • Ayat dalam bahasa melayu klasik selalu ayat yang panjang dan berbelit-belit
 • Kebanyakkan ayat hadir dalam bentuk ayat pasif
 • Menggunakan susunan ayat songsang
 • Sering menggunakan kosa kata klasik seperti aulia, atip, arif dan lain-lain
 • Menggunakan kata pangkal ayat seperti kendatipun, hattaalkisah
 • Banyak pengunaan partikel pun dan lah

Berikut adalah makna kata bahasa melayu klasik yang telah diubah.

 
Perkataan dalam bahasa melayu klasik Perkataan dalam bahasa melayu moden
Sahaya Saya
Masyghul Sedih
Hatta Maka
Kendatipun Walaupun
 
 • Imbuhan awalan mar- dan ni- telah bertukar menjadi ber- dan di- dalam, manakala kata kerja aktif maN telah ditukar kepada meN di dalam bahasa melayu klasik
 • Berikut adalah contoh tatabahasa yang telah diubah dalam bahasa melayu klasik
 
Imbuhan Kata kerja aktif
Marlepas ditukar menjadi berlepas Mawawa telah ditukar kepada membawa
Nirpawat ditukar menjadi diperbuat Manghidupi ditukar menjadi menghidupkan