Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun