Merumus konsep bersuci daripada hadas besar dan mengamalkannya dalam kehidupan harian secara beradab dan istiqamah
Menilai perkara yang membatalkan solat dan mengamalkan solat dengan sempurna
Merumus konsep sunat ab'adh dan sunat haiat serta mengamalkan dalam solat secara beradab dan istiqamah