Membaca dan mengamalkan Surah Al-Kafirun dengan betul dan bertajwid dalam kehidupan harian secara beradab dan istiqamah
Membaca dan mengamalkan Surah Al-Asr dengan betul dan bertajwid dalam kehidupan harian secara beradab dan istiqamah
Menghafaz dan mengamalkan Surah Al-Kafirun dengan betul dan bertajwid dalam solat dan kehidupan harian secara beradab dan istiqamah
Menghafaz dan mengamalkan Surah Al-Asr dengan betul dan bertajwid dalam solat dan kehidupan harian secara beradab dan istiqamah
Menganalisis, mengamal dan menghayati Surah Al-Fatihah secara beradab dan istiqamah
Membaca ayat yang mengandungi bacaan nun sakinah dan tanwin dengan betul dan bertajwid secara beradab dan istiqamah