Mengaplikasikan unsur keindahan dan kesantunan bahasa dalam bahan sastera