Membaca Surah An-Nas
Membaca Surah Al-Falaq
Menghafaz Surah An-Nas
Menghafaz Surah Al-Falaq
Kenali Mad Asli
Kenali Bacaan Nun Syaddah dan Mim Syaddah