Merumus konsep Tawaduk serta mengamalkannya secara beradab dan istiqamah
Merumus konsep Istiqamah serta mengamalkannya secara beradab dan istiqamah
Merumus adab menjaga alam sekitar serta mengamalkannya secara beradab dan istiqamah
Merumus sifat Mazmumah dan meninggalkannya secara beradab dan istiqamah