Merumus kefahaman mengenai ibadah solat sunat yang dipelajari dan mengamalkannya secara beradab dan istiqamah
Merumus pengenalan pengurusan harta selepas kematian serta mengamalkannya secara beradab dan istiqamah