Merumus tuntutan bersikap benar serta mengamalkannya secara beradab dan istiqamah
Merumus konsep Khauf dan Raja' serta mengamalkannya secara beradab dan istiqamah
Merumus adab terhadap orang sakit dan orang kurang upaya serta mengamalkannya secara beradab dan istiqamah
Merumus konsep Wasatiyyah serta mengamalkannya secara beradab dan istiqamah