Merumus kefahaman mengenai ibadah haji dan umrah
Merumus kefahaman mengenai ibadah sembelihan serta mengamalkannya secara beradab dan istiqamah
Merumus kefahaman mengenai ibadah korban dan akikah
Merumus kefahaman mengenai muamalat Islam serta mengamalkannya secara beradab dan istiqamah
Merumus kefahaman mengenai ibadah solat sunat yang dipelajari dan mengamalkannya secara beradab dan istiqamah