Merumus kefahaman mengenai nama Allah s.w.t Al-Muqaddim dan Al-Jabbaar serta mengamalkan pengajarannya secara beradab dan istiqamah
Merumus kefahaman mengenai perkara yang membatalkan iman serta menjauhinya secara beradab dan istiqamah