Membaca dan menghafaz ayat 162 hingga 163 Surah Al-An'am serta mengamalkannya secara beradab dan istiqamah