Akaun Perdagangan dan Untung Rugi. (bentuk T dan format penyata)
Penyata Kedudukan Kewangan
Penutupan akaun hasil, akaun belanja dan akaun inventori pada akhir tempoh kewangan